Skip to main content

Welcome

Kolulu Taktaki – Series 3


Explore more of Kolulu’s wonderful world with many different cultures and where life is good.

  • Format: 240 x 165, Portrait, 12pp.

Kolulu Taktaki - Series 3 Kolulu's Home
Kolulu Taktaki - Series 3 - A Fun Place
Kolulu Taktaki - Series 3 An amazing World
Kolulu Taktaki - Series 3 Beyond the River
Kolulu Taktaki - Series 3 So much to see
Kolulu Taktaki - Series 3 My Animal World
Kolulu Taktaki - Series 3

English pack (6 titles)

Pack ISBN: 978-1928369257

Kolulu’s Home 978‐1920519223
A Fun Place 978‐1920519230
An Amazing World 978‐1920519247
Beyond the River 978‐1920519254
So Much to See 978‐1920519261
My Animal World 978‐1920519278

R 341.00

seSotho pack (6 titles)

Pack ISBN: 978-1928369837

Lelapa la Kolulu 978‐1928343592
Tulo ya boithabiso 978‐1928343608
Lefatshe le makatsang 978‐1928343615
Ka nqane ho noka 978‐1928343622
Ho bona tse ngata 978‐1928343639
Lefatshe la ka la dihpoofolo 978‐1928343646

R 341.00

isiXhosa pack (6 titles)

Pack ISBN: 978-1928369776

Ikhaya lika Kolulu Taktaki 978‐1928343356
Indawo yolonwabo 978‐1928343363
An Ilizwe elimangalisayo 978‐1928343370
Ngaphesheya komlambo 978‐1928343387
Kuninzi okubonakalayo 978‐1928343394
Ilizwe lam lezilwanyana 978‐1928343400

R 341.00